Jaarstukken 2017 vastgesteld

Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 28 juni 2018 zijn de Jaarstukken 2017 van Woningstichting de Delthe vastgesteld. U vindt de jaarstukken via het hoofdmenu bij "De Delthe" onder "Governance". Voor eventuele vragen over deze stukken kunt u terecht bij onze directeur bestuurder, de heer B. Krajenbrink.