Terug naar het overzicht

Meer informatie over de bestuurlijke afspraken: de extra afspraken voor het aardbevingsgebied

19 november 2020

Op 6 november maakten Rijk en regio een pakket aanvullende afspraken bekend voor de versterking van woningen in het Groningse aardbevingsgebied. De Kr8-corporaties, waar De Delthe deel van uitmaakt, zijn tussentijds gekend in de afspraken, maar zijn niet betrokken geweest bij de onderhandelingen. We hebben hier op 6 november wel een reactie op gegeven (zie ons eerdere bericht hierover).

In een advertentie die in diverse kranten wordt geplaatst,worden deze afspraken nu breder uitgelegd. Ook op de websites van betrokken gemeenten en NCG komt uitgebreide informatie te staan. De informatie is grotendeels van toepassing voor woningeigenaren.

In deze informatie staat dat huurders van woningcorporaties een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro ontvangen. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met een aantal postcodes in de gemeente Oldambt. Het is nog niet duidelijk wanneer huurders dit ontvangen en wie deze uitbetaling gaat doen. Zodra wij hier meer informatie over ontvangen, dan brengen we alle huurders die dit betreft hiervan op de hoogte.

Wij als woningcorporatie zijn ook eigenaar van woningen. Voor ons gelden de afspraken die voor particuliere woningeigenaren gelden ook. Veel is nog niet duidelijk en moet nader uitgewerkt worden. Daar wordt aan gewerkt. Zodra wij meer informatie kunnen geven, ontvangt u een brief van ons.