Terug naar het overzicht

Compensatie voor huurders aardbevingsgebied

1 januari 1970

De acht woningcorporaties (KR8-corporaties) in het aardbevingsgebied, de Nationaal Coördinator Groningen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een akkoord gesloten om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Daarnaast kan een bepaalde groep huurders een beroep doen op de ‘regeling tegemoetkoming huurders’ vanaf 1 november. De regeling compenseert huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruikmaakten van een wisselwoning van hun woningcorporatie of uiterlijk op 31 oktober 2020 een wisselwoning van de woningcorporatie zijn gaan bewonen en deze op 1 november 2020 nog bewonen.

Huurders en particuliere woningeigenaren hebben recht op dezelfde vergoedingen in de versterkingsopgave. De afspraken zijn vastgelegd in het akkoord ‘gelijktrekken vergoedingen huurders en particuliere eigenaren’. Laura Broekhuizen, directeur-bestuurder van woonstichting Groninger Huis en woordvoerder namens de 8 samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied: “We hebben ons hier als Groningse woningcorporaties in aardbevingsgebied hard voor gemaakt en zijn blij dat onze huurders nu krijgen waar ze recht op hebben. Op 1 oktober 2020 is daarvoor de handtekening gezet.”

Klik hier om te zien voor wie deze compensatieregeling geldt.

Het akkoord om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie die nodig is vanuit veiligheidsoverwegingen zoveel als mogelijk gelijk te trekken is tot stand gekomen in overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Coördinator Groningen en de acht samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied (Acantus, De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Stichting Uithuizer Woningbouw, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en stichting Woonzorg Nederland) en in afstemming met HPAG.