Terug naar het overzicht

Sociale huren bij Passend Toewijzen

1 februari 2016

Sociale huren bij Passend Toewijzen per 1 januari 2016

Passend toewijzen voor woningzoekenden

Per januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een wat goedkopere huurwoning. Dat is een inkomen tot € 22.100 als alleenstaande of tot zo’n € 30.000 met twee of meer personen. Door deze wet, passend toewijzen genoemd, komen de schaarse goedkope huurwoningen terecht bij de mensen die er het meest behoefte aan hebben. Wel hebben lagere inkomens hierdoor minder keuze op de woningmarkt. Vanaf 1 januari gelden er nieuwe eisen voor woningtoewijzing van sociale huurwoningen. De regels gelden voor huurcontracten die per 1 januari 2016 ingaan. 

In onderstaande tabel is op een rij gezet wat dit betekent voor de verschillende huishoudensen inkomensgroepen. Woningzoekenden met een inkomen tot de huurtoeslaggrens kunnen alleen reageren op woningen met een wat lagere huurprijs. Woningzoekenden met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en € 35.739 moeten er rekening mee houden dat lagere inkomens vóór gaan bij de toewijzing van de goedkopere woningen.

Wat betekent passend toewijzen voor u?

In onderstaande tabel kijkt u eerst links naar de samenstelling van uw huishouden. Per huishoudenstype, ziet u in de volgende kolommen met welk inkomen u in aanmerking komt voor woningen met een bepaalde huurprijs.

Passend toewijzen in de nieuwe Woningwet

Passend toewijzen is een onderdeel van de nieuwe Woningwet die afgelopen juli van kracht werd. Corporaties moeten er per 1 januari 2016 voor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen een woning krijgen met een huurprijs onder de zogeheten aftoppingsgrens (voor één- en tweepersoonshuishoudens € 586,68 en voor meerpersoonshuishoudens € 628,78). Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. et voorkomt dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het Rijk veel geld moet uitgeven aan huurtoeslag.