Terug naar het overzicht

Sociaal Statuut en negen zekerheden

19 november 2019

Sociaal Statuut en negen zekerheden

De Delthe en haar huurdersorganisatie hebben nieuwe afspraken gemaakt over het Sociaal Statuut. Dit is bekrachtigd met een handtekening van de voorzitter van Huurdersvereniging De Delthe Joop Bergman en directeur bestuurder van De Delthe Bas Krajenbrink.

Daarnaast hebben de gezamenlijke corporaties in het aardbevingsgebied (de zogenoemde Kr8 corporaties: Acantus, Lefier, De Delthe, Marenland, Wierden & Borgen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonzorg en Groninger Huis) op voorstel van de HPAG nagedacht over een zo eenduidig mogelijke behandeling van huurders in het aardbevingsgebied bij sloop en nieuwbouw. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een negental zekerheden die genoemde corporaties willen bieden bij sloop en nieuwbouw als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Deze zekerheden zijn ook verwerkt in het Sociaal Statuut van elke afzonderlijke Kr8 corporatie (9 zekerheden).