Terug naar het overzicht

Stand van zaken aardbevingsdossier

25 maart 2019

In onze Nieuwsbrief van eind december 2018 staat de stand van zaken van dat moment met betrekking tot het aardbevingsdossier. Inmiddels zijn we bijna 3 maanden verder en willen we u graag informeren over hoe het er nu voor staat.

Om te kunnen bepalen of woningen versterkt moeten gaan worden, werkt de NCG met een HRA methodiek op basis waarvan men de woningen in het gebied kan inschalen op risico. In een plan van aanpak, opgesteld door samenwerking tussen de gemeente Het Hogeland en de NCG, staat de prioritering aangegeven van de aanpak van de woningen. In de prioritering wordt uitgegaan van de volgende verdeling:

  • P50: betreft de meest risicovolle woningen;
  • P90: gemiddeld/licht risicovolle woningen;
  • Overige woningen uit eerdere batches en pilots.

Uit deze methodiek is naar voren gekomen dat 28 woningen van De Delthe een licht verhoogd risico hebben. De betreffende bewoners zijn hierover door de NCG geïnformeerd.

Om duidelijkheid te geven over wat er met welke woning van De Delthe gaat gebeuren, is een overzicht gemaakt. Mocht u hierover vragen hebben, schroom dan niet om ons te bellen!

Wilt u meer algemene informatie over dit onderwerp, klik dan op deze link.