Terug naar het overzicht

Addendum Prestatieafspraken met gemeente ondertekend

10 december 2018

Addendum Prestatieafspraken met gemeente ondertekend

In Eemsmond hebben gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties Prestatieafspraken gemaakt voor twee jaar: 2018 en 2019. De gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond gaan per 1 januari 2019 samen in de nieuwe gemeente Het Hogeland. De gemaakte afspraken gelden in het overgangsjaar 2019. Een aantal nieuwe ontwikkelingen heeft het wel nodig gemaakt dat de afspraken op onderdelen worden geactualiseerd. Deze actualisatie is vastgelegd in een addendum. Directeur-bestuurder Bas Krajenbrink heeft namens De Delthe dit addendum mede-ondertekend. De Prestatieafspraken en het addendum zijn te vinden bij 'De Delthe' onder het kopje 'Governance'.