Terug naar het overzicht

Jaarstukken 2017 vastgesteld

11 juli 2018

Jaarstukken 2017 vastgesteld

Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 28 juni 2018 zijn de Jaarstukken 2017 van Woningstichting de Delthe vastsgesteld. U vindt de jaarstukken via het hoofdmenu bij "De Delthe" onder "Governance". Voor eventuele vragen over deze stukken kunt u terecht bij onze directeur bestuurder, de heer B. Krajenbrink.