Terug naar het overzicht

Ondertekening convenant 'Huisvesting (ex)cliƫnten Beschermd Wonen en Opvang'

3 juli 2018

Gemeenten hebben onder de WMO 2015 de verantwoordelijkheid om kwetsbare inwoners te ondersteunen bij het (zolang mogelijk) zelfstandig wonen. Dit betekent dat gemeenten het zogeheten ‘Beschermd Wonen’ en de ‘Maatschappelijke opvang’ gericht op verblijf, toezicht en begeleiding moeten regelen en aansturen. Gemeenten kunnen deze taken niet alleen uitvoeren, maar pakken dit in samenwerking op met betrokken partijen: zorgaanbieders en woningcorporaties. Woningcorporaties kennen een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben daarmee een inspanningsplicht om kwetsbare personen te (her)huisvesten bij voorkeur in de gemeente van herkomst. 

Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders in de regio Groningen willen de afstemming en samenwerking rondom de huisvesting van (ex)cliënten Beschermd Wonen en Opvang verbeteren. Alle betrokken partijen hebben deze verantwoordelijkheid vastgelegd in het convenant ‘Huisvesting (ex)cliënten Beschermd Wonen en Opvang’ en hebben met elkaar afgesproken dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn en zich nadrukkelijk inzetten om de huisvesting van deze cliënten op een goede, adequate en snelle wijze te organiseren.

https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/07/01191835/ondertekening-715x408.jpg

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 29 juni j.l. op de locatie Slochteren van de gemeente Midden-Groningen is het convenant door alle convenantpartijen ondertekend.

Namens De Delthe tekende directeur bestuurder Bas Krajenbrink het convenant.

Zie tevens het persbericht hierover.