Terug naar het overzicht

Voorlichting sloop en nieuwbouw Biewemastraat te Usquert

24 april 2018

Woningstichting de Delthe heeft in 2017 plannen ontwikkeld voor de sloop (van 13 woningen) en vervangende nieuwbouw  (van 8 woningen) aan de Biewemastraat te Usquert (Biewemastraat 4-18 en 1-9). Medio 2018 zal worden gestart met de sloop van de eerste woningen. De voorbereidingen hiervoor zijn nog in volle gang.

Op 18 april j.l. was een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis te Usquert. De gemeente Eemsmond, Plegt Vos en De Delthe waren aanwezig om de omwonenden te informeren over deze plannen en het te volgen traject. De opkomst was geweldig! Circa 60 mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het was een positieve bijeenkomst!

                      Voorlichting 18 april 2018