Terug naar het overzicht

Huurdersbijeenkomst 22 maart 2018

29 maart 2018

Op 22 maart j.l. was er opnieuw een bijeenkomst voor huurders in het dorpshuis te Usquert. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

Nieuws over de organisatiewijziging per 1 april 2018: afscheid nemen van het bestuur en kennismaking met de directeur-bestuurder, de heer S.J. (Bas) Krajenbrink.

Huurdersorganisatie: Bij woningstichting De Delthe is op dit moment geen huurdersorganisatie actief, maar we zouden wel graag zien dat deze er komt. De Woonbond is bereid om ons daarin te ondersteunen. Aan het eind van de bijeenkomst hebben maar liefst vijf huurders zich aangemeld om als 'kwartiermaker' samen met de Woonbond en met ons een huurdersorganisatie op te zetten.

Immateriële schade door aardbevingen: Het betreft hier een mogelijke vergoeding van immateriële schade als gevolg van de aardbevingen (immateriële schade is schade die wordt veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis).

Voor een verslag van deze bijeenkomst klik hier.