Terug naar het overzicht

Pilot aardbeving versterken en veiligheid

8 juli 2015

Als woningcorporaties zijn we in gesprek met diverse betrokken partijen om ons woningbezit veiliger te maken en te versterken voor de aardbevingen vanwege de gaswinning door de NAM.

Woningcorporaties, NAM en Centrum Veilig Wonen gaan samen woningen versterken, d.d. juni 2015.

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen hebben een grote impact op het dagelijks leven van veel mensen. Zo moeten veel huurwoningen in de regio worden versterkt. Ook woningen van woningcorporaties waaronder woningstichting De Delthe komen aan bod. Dat doen zij in samenwerking met de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Samen zetten zij zich in voor het herstellen, veiliger maken, bouwkundig versterken en verduurzamen van de woningen in het aardbevingsgebied.

De woningcorporaties willen dit jaar starten met 1.500 huurwoningen bouwkundig te versterken. Daarin werkt zij nauw samen met CVW en de NAM. Opzet is te beginnen met 150 huurwoningen op verschillende locaties in het aardbevingsgebied. Een deel van deze woningen is bezit van woningstichting De Delthe. Wij hebben de bewoners van deze woningen hier intussen over geïnformeerd. Wij hebben gekozen voor totaal 5 woningen aan de Kooistraat in Kantens.

Wat is bouwkundig versterken?

Vroeger was het niet nodig om bij de bouw van woningen rekening te houden met aardbevingen. Omdat de kans daarop nu reëel is, is het verstandig om huizen sterker te maken. Na deze aanpassingen zijn de huizen beter bestand tegen de trillingen als gevolg van aardbevingen. Welke bouwkundige aanpassingen nodig zijn, hangt af van het type woning en de ligging. Het uiteindelijke doel van het versterken is dat mensen weer veilig kunnen wonen en zich veilig voelen.

De woningcorporaties in het aardbevingsgebied hebben afspraken gemaakt met de NAM over het aanbrengen van deze bouwkundige versterkingen. CVW zorgt in nauw overleg met de woningcorporaties voor het uitvoeren van deze afspraken. Daarbij probeert zij de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken.

Woningstichting De Delthe en CVW streven ernaar zo veel mogelijk werkzaamheden uit te laten voeren door lokale bedrijven. Deze ondernemers voldoen allemaal aan de erkenningsregeling van CVW. Dat betekent dat alle vakmensen die bij de huurders over de vloer komen, voldoen aan hoge eisen als het gaat om veiligheid, kwaliteit en communicatie met bewoners.

Voordat de werkzaamheden kunnen starten, moeten de woningen worden ingemeten. Deze metingen zijn nodig om de versterkingen op maat te kunnen maken. Op een later tijdstip en pas wanneer de bewoners daarvan op de hoogte zijn gesteld, beginnen de echte werkzaamheden.

Comfortabel en betaalbaar wonen

Voor woningstichting De Delthe is het versterken en veilig maken van haar woningen vanzelfsprekend heel belangrijk. Daarbij wil woningstichting De Delthe deze gelegenheid aangrijpen om iets extra’s te doen voor de bewoners. Zo willen wij de werkzaamheden combineren met het herstellen, verbeteren en verduurzamen van de woningen. Met de combinatie van al deze maatregelen wil woningstichting De Delthe het wooncomfort van haar woningen een extra stimulans geven en de energiekosten verlagen.

 

Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen via ons kantoor.