Terug naar het overzicht

Jaarstukken 2016 vastgesteld

30 juni 2017

 

Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 27 juni 2017 zijn de Jaarstukken 2016 van Woningstichting de Delthe vastsgesteld. U vindt de jaarstukken via het hoofdmenu bij "De Delthe" onder "Governance". Voor eventuele vragen over deze stukken kunt u terecht bij onze manager, de heer T. Leemburg.