Terug naar het overzicht

Onderzoek naar dienstverlening door KWH

14 mei 2018

Woningstichting de Delthe is lid van een aantal branchverenigingen van woningcorporaties in Nederland. Zo’n branchevereniging behartigt de belangen van woningcorporaties en houdt zich ook bezig met onderzoek, een zogenoemde benchmark. Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van woningcorporaties worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken.

Onderzoek ten behoeve van de benchmark wordt uitgevoerd door het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Ook de mening van u als huurder wordt daarbij onderzocht. In verband hiermee kunnen huurders op verschillende manieren worden benaderd: er kan worden gevraagd om via de mail een vragenformulier in te vullen, maar de vragen kunnen ook door middel van telefonische enquêtes worden gesteld. Er komen vragen aan de orde als:

  • hoe is het contact met uw woningcorporatie?
  • bent u tevreden over de informatie die u ontvangt van de woningcorporatie?
  • als u een klacht hebt, reageert de woningcorporatie daar dan goed op?

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij de benchmark.

Het kan dus zomaar zijn dat u via de mail of elefonisch wordt benaderd door het KWH! U hoeft daar niet van te schrikken. Door uw medewerking hieraan te verlenen helpt u ons om onze dienstverlening (nog) beter te maken. Bedankt!