Terug naar het overzicht

Huurverhoging per 1 juli 2022

24 april 2022

Deze week ontvangen de huurders van De Delthe de brief over de huuraanpassing per 1 juli 2022.

Het beheer van woningen, aanpassingen, verbouwen, renoveren en ander onderhoud brengt kosten met zich mee. Hiervoor mag 1 x per jaar een huurverhoging worden gevraagd. Het Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geeft hiervoor de richtlijnen.

Woningcorporaties mogen van het Ministerie de huren van woningen per 1 juli 2022 met gemiddeld 2,3% verhogen. De Delthe heeft gekozen voor de volgende werkwijze:

  • Voor woningen en garages waarvoor het sloopbesluit is genomen of waarvoor het sloopbesluit binnenkort genomen wordt komt er geen huurverhoging. Dit zijn de woningen die zijn opgenomen in planning van de versterkingsopgave.
  • Inkomensafhankelijk huurbeleid is niet aan de orde.
  • Uitgaande van het bovenstaande komt de huurverhoging per 1 juli 2022 bij De Delthe gemiddeld uit op 2 %.