Terug naar het overzicht

Geen huurverhoging in 2021-Eenmalige huurverlaging 2021

1 mei 2021

Geen huurverhoging per 1 juli 2021

In deze periode valt meestal de jaarlijkse huurverhogingsbrief bij u in de bus. Dit jaar gelukkig niet. Het Rijk heeft besloten dat de huren van woningen dit jaar niet verhoogd mogen worden. De periode waarin de huur niet verhoogd mag worden, loopt tot 30 juni 2022. De huur mag wel verhoogd worden na een renovatie, een verduurzaming, het aanbrengen van zonnepanelen of andere voorzieningen. Deze huurverhoging zal alleen plaatsvinden als dat van te voren met u is afgesproken.

Huurverlaging

In sommige situaties kunnen we uw huur zelfs verlagen. Op 1 januari 2021 is de ‘Wet eenmalige huurverlaging’ ingegaan. Dit houdt in dat De Delthe in 2021 eenmalig uw huur kan verlagen. Dit geldt voor u als u een te hoge huur betaalt in relatie tot uw inkomen. Het gaat om de zogenaamde ‘dure scheefwoners’.  Bij een aantal huurders waarvan wij de inkomensgegevens van de belastingdienst hebben ontvangen, is de huur al verlaagd. Daarbij is gekeken naar het jaar 2019. Had u in 2019 een hoger (gezamenlijk) inkomen, dan het huidig inkomen, dan is er de mogelijkheid om alsnog voor de huurverlaging in aanmerking te komen.

Dit zijn de voorwaarden: 

-De netto huur van uw woning is hoger dan € 633,25 (bij een huishouden van 1 of 2 personen) of hoger dan € 678,66 (bij een huishouden van 3 of meer personen). Alle inwonende kinderen tellen mee in de huishoudgrootte, ongeacht hun leeftijd.

-Huurders moeten een (gezamenlijk) bruto huishoudinkomen hebben dat lager is dan of gelijk is aan ongeveer € 23.700 voor eenpersoonshuishoudens of ongeveer €32.100 voor meerpersoonshuishoudens. 

Als u aan deze voorwaarden voldoet verlaagt De Delthe de huur tot € 633,25 of € 678,66. 

U kunt de huurverlaging bij ons aanvragen. Wij hebben dan een verklaring nodig waaruit blijkt uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en de geboortedata van alle gezinsleden. Bovendien hebben wij de inkomensgegevens van de afgelopen 6 maanden van alle gezinsleden nodig, zodat wij uw (gezamenlijk) bruto huishoudinkomen kunnen berekenen. Meer info vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/val-ik-onder-de-speciale-regeling-voor-huurverlaging-in-2021.