Ik zoek een woning

 

Het woningbezit van Woningstichting de Delthe bestaat uit 559 woningen en 11 garages in de woondorpen Warffum, Usquert, Kantens, Zandeweer, Stitswerd, Rottum en Eppenhuizen (in de gemeente Het Hogeland). Het gaat hierbij om gezinswoningen, seniorenwoningen en 1-2 persoonswoningen.

De huurprijs varieert van circa € 300,00 tot circa € 665,00 per maand.

Als u een huurwoning van ons wilt huren, dan dient u zich als woningzoekende te laten inschrijven. Dat kan hier online of bij ons op kantoor. Uiteraard kunnen wij u ook een inschrijfformulier toezenden. Dit horen we dan graag van u. In dit verband attenderen wij u op onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring.      

We attenderen u erop dat vanaf 1 januari 2016 in Nederland de regeling Passend Toewijzen geldt. Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure huurwoningen terecht komen en andersom. Dit betekent voor u dat bij woningtoewijzing uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepalen wat de huur van uw nieuwe woning maximaal mag zijn. Voor 2021 gelden de volgende grenzen:

 

Huishouden/inkomen

 

 

Maandhuur

1 persoon

2 personen

3 personen of meer

huurprijs

€0 - €23.725

€0 - €32.200

 

Tot en met €633,25

 

 

€0 - €32.200

Tot en met €678,66

€23.726 - €32.200

 

 

Tot en met €752,35

€32.201 - €40.024

€32.201 - €40.024

€32.201 - €40.024

Vanaf €525 tm €752,33

€40.025 - €50.163

€40.025 - €50.163

€40.025 - €50.163

Vanaf €678,66

       

De inschrijving als woningzoekende is gratis. Het kan hier online.

Het is van groot belang dat u de gegevens zo volledig mogelijk invult. Uiteraard zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.