Ik zoek een woning

 

Het woningbezit van Woningstichting de Delthe bestaat uit 537 woningen en 11 garages in de woondorpen Warffum, Usquert, Kantens, Zandeweer, Stitswerd, Rottum en Eppenhuizen (in de gemeente Eemsmond). Het gaat hierbij om gezinswoningen, seniorenwoningen en 1-2 persoonswoningen. De huurprijs varieert van circa € 300,00 tot circa € 650,00 per maand.

Als u een huurwoning van ons wilt huren, dan dient u zich als woningzoekende te laten inschrijven. Inschrijfformulieren zijn te downloaden (klik hier) en/of bij ons kantoor verkrijgbaar. Uiteraard kunnen wij u ook een inschrijfformulier toezenden. Dit horen we dan graag van u. In dit verband attenderen wij u op onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring.      

Voordat u een inschrijfformulier invult, verwijzen wij u naar onze verhuurinformatie. Bovendien attenderen wij u erop dat vanaf 1 januari 2016 in Nederland de regeling Passend Toewijzen geldt. Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure huurwoningen terecht komen en andersom. Dit betekent voor u dat bij woningtoewijzing uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepalen wat de huur van uw nieuwe woning maximaal mag zijn.          

De inschrijving als woningzoekende is gratis.

Het is van groot belang dat u de gegevens zo volledig mogelijk invult. Uiteraard zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar info@dedelthe.org of gratis via de post naar: Woningstichting De Delthe, Antwoordnummer 2500, 9980 XE Usquert.