Verduurzaming-Veranderingen (ZAV)-Wmo

De Delthe zet de komende jaren fors in op verduurzaming. Dit gaat gefaseerd via een planning, zodat op de langere termijn alle woningen buiten de versterkingsopgave om worden verduurzaamd.

Wilt u zelf uw woning aanpassen? De Delthe geeft u daar graag de gelegenheid voor. Het is wel goed om te weten dat er spelregels zijn en dat niet alles kan. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden van woningaanpassing en wat de regels zijn.

Aanpassingen aan de woning: Toestemming of advies nodig? Neem contact met ons op!

Het is fijn om je woning naar eigen voorkeur in te richten. Kleine algemene aanpassingen kunt u zonder toestemming uitvoeren. Denk dan bijvoorbeeld aan tapijt leggen, lampen ophangen en het schilderen van binnenkozijnen en wanden. Ook voor het aanbrengen van eenvoudige isolerende voorzieningen, bijvoorbeeld folie om de verwarmingsbuizen, heeft u geen toestemming van ons nodig.

Voor grote aanpassingen die meer ingrijpend zijn, heeft u wél toestemming van ons nodig. Dan gaat het bijvoorbeeld over veranderingen aan de keuken of badkamer. Ook bij aanpassingen aan de buitenkant van de woning heeft u toestemming nodig. U kunt dan denken aan het plaatsen van zonnepanelen. Alle regels en voorschriften maken dat het soms een ingewikkelde materie is. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van een woningaanpassing, bel dan met collega Peter Dijkema, tel. 0595-423106.

Aanpassingen door De Delthe

Het is ook mogelijk dat De Delthe bepaalde aanpassingen aan uw woning verricht. Dit leidt dan tot een kleine huurverhoging per maand. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele vervanging van de aanpassing. Als u graag wilt dat bijvoorbeeld uw woning eerder dan gepland door ons wordt geïsoleerd, dan kunt u contact met ons opnemen. We zullen dan berekenen wat dit per maand gaat kosten.

Als u zelf de woningaanpassing wilt uitvoeren, dan is dat ook mogelijk. Dit kan alleen nadat u hierover collega Peter Dijkema heeft geraadpleegd en hij hiermee instemt. In dat geval stijgt uw huurprijs hierdoor niet. U betaalt en plaatst zelf de woningaanpassing. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het onderhoud of vervanging van de woningaanpassing. Als u de huur voor de woning opzegt, dan is het wel noodzakelijk dat de opvolgende huurder deze aanpassing overneemt. Is dat niet het geval, dan dient u de woning weer terug te brengen in de originele staat.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Soms zijn woningaanpassingen nodig vanwege ziekte of leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan een traplift, het verlagen van drempels of aan beugels in douche of toilet. Wij adviseren u contact op te nemen met het Wmo-loket van de gemeente Het Hogeland (tel. 088-3458888). Zij zijn verantwoordelijk voor aanpassingen in het kader van de Wmo. Als de gemeente toestemming geeft voor een Wmo aanpassing, neemt zij contact met ons op.