Leefbaarheidsfonds

Leefbaarheid

Bij Leefbaarheid gaat het over de vraag of een straat, buurt, wijk, dorp of gebied aantrekkelijk en geschikt is om in te wonen en te werken. Iedereen woont en leeft graag in een prettige omgeving. Daarbij betreft het niet alleen het huis waarin iemand woont, maar ook de straat en de wijk waarin het huis staat. Het op peil houden van de leefbaarheid is dan ook de verantwoordelijkheid van iedereen die in een huis, in een straat, in een wijk, dorp, enzovoort woont.

 

Wat kunnen we zelf doen aan leefbaarheid?

Op individueel niveau zijn we bezig met leefbaarheid omdat we ervoor zorgen dat onze tuin wordt onderhouden en dat er geen afval rondslingert. Met buren en omwonenden maken we afspraken om overlast te voorkomen.

 

Wat kan De Delthe doen?

De Delthe wil haar huurders graag een goed woongenot bieden. Daarom vinden we een goede leefbaarheid in uw woning, wijk, buurt, dorp erg belangrijk! Misschien zijn er ideeën die ten goede komen van de leefbaarheid in uw straat of dorp. Deel deze dan met De Delthe!

De Delthe heeft een budget beschikbaar voor plannen die de leefbaarheid verbeteren. Het Leefbaarheidsbudget is bedoeld voor initiatieven die de directe woonomgeving verbeteren. Om te beoordelen of een idee of plan voor een bijdrage uit dit budget in aanmerking komt, kan het “aanvraagformulier voor leefbaarheidsbudget” worden gedownload en ingevuld.

 

Mogen alle plannen worden ingediend?

Volgens de nieuwe Woningwet uit 2015 mogen we niet alle initiatieven vanuit het budget Leefbaarheid ondersteunen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om aan sportverenigingen, organisaties die festivals organiseren of buurtbarbecues een financiële bijdrage te leveren. Ook is sponsoring niet toegestaan. Maar veel is wel mogelijk!

De Delthe zal bij een aanvraag bekijken of:

  • Het verzoek een directe relatie heeft met wonen;
  • Het verzoek afkomstig is van en een directe relatie heeft met onze bewoners in een straat, buurt, wijk;
  • Een verzoek bijdraagt aan (verbetering van) de leefbaarheid.

 

Usquert, maart 2019