Ik huur een woning

 

Bij het huren van een woning van Woningstichting de Delthe is een aantal regels van toepassing.

Voor alle huurders van Woningstichting de Delthe gelden de Algemene Voorwaarden. Deze horen bij de huurovereenkomst. De huur van de woning dient vooraf op de 1e van de maand te zijn betaald.

Betaalt u een huurbedrag dat (te) hoog is voor uw inkomen, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag.

Het onderhoud van de woning komt grotendeels voor rekening van de verhuurder. Maar ook een huurder heeft verzorgingsplicht.

Wanneer u wilt verhuizen, dan dient de huur tijdig te worden opgezegd.

Op deze pagina vindt u links in het menu alle informatie over genoemde onderwerpen.