Wat doen wij?

 

Wij,

- Geven advies en voorlichting aan onze leden;

- Bemiddelen bij vragen en klachten tussen de huurder en verhuurder;

- Overleggen regelmatig met De Delthe en de gemeente over o.a.

  • Huurverhoging;
  • Duurzaamheid;
  • Woonruimteverdeelsysteem;
  • Prestatieafspraken.

Tijdens het overleg met De Delthe wordt het bestuur meegenomen in langdurige trajecten zoals woningverbetering, nieuwbouw, enzovoort en adviseert het bestuur over beleidszaken. Het Sociaal Statuut dat bij De Delthe van toepassing is, is mede-ondertekend door de voorzitter van de Huurdersvereniging. Het bestuur van de Huurdersvereniging heeft in periode 2019 - 2020 onder andere adviezen afgegeven aan de directeur bestuurder van De Delthe over:

  • Aankoop 32 woningen in Warffum;
  • Ondernemingsplan 2019-2023;
  • Huurbeleid 2020 en 2021;
  • Aansluiten bij Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties van de stad Groningen.