Oprichtingsstukken

Het bestuur heeft Statuten en een Huishoudelijk Reglement opgesteld, die tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2019 zijn goedgekeurd.

Daarnaast is er met De Delthe een Samenwerkingsovereenkomst gemaakt.

 

Statuten

Huishoudelijk reglement

Samenwerkingsovereenkomst