Bestuur

Het bestuur van de Huurdersvereniging De Delthe is tijdens de Algemene Leden Vergadering op 4 juni 2019 benoemd.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

 

Naam

Mailadres

Functie

BESTUUR

BESTUUR

BESTUUR

J.W.D. Bergman

(Joop)

jwdbergman@kpnplanet.nl

voorzitter_hv_de_delthe@outlook.com

 

voorzitter

J. Tempel

(Joop)

jooptempel@hetnet.nl

penningmeester_hv_de_delthe@outlook.com

 

penningmeester

vacature   secretaris

J.W. Wieringa

(Jaap)

A vd Zielstraat 3, Zandeweer

(geen mailadres)

lid