Bestuur

Het bestuur van de Huurdersvereniging De Delthe bestaat op dit moment voorlopig uit:

ADRESSENLIJST HUURDERSVERENIGING DE DELTHE (versie 26-03-2019)

Naam

Mailadres

Functie

BESTUUR

BESTUUR

BESTUUR

J.W.D. Bergman

(Joop)

jwdbergman@kpnplanet.nl

 

voorzitter

J. Tempel

(Joop)

jooptempel@hetnet.nl

 

penningmeester

F. Rodenburg

(Flip)

fliprodenburg@gmail.com

 

secretaris

 

J.W. Wieringa

(Jaap)

A vd Zielstraat 3, Zandeweer

(geen mailadres)

lid

 
 
Op 4 juni a.s. zal de eerste ledenvergadering plaatsvinden. Dan dienen de leden van het bestuur formeel te worden benoemd.