Bestuur

Het bestuur van de Huurdersvereniging De Delthe is tijdens de Algemene Leden Vergadering op 4 juni 2019 benoemd. Het bestuur bestaat uit:

ADRESSENLIJST HUURDERSVERENIGING DE DELTHE

 

Naam

Mailadres

Functie

BESTUUR

BESTUUR

BESTUUR

J.W.D. Bergman

(Joop)

jwdbergman@kpnplanet.nl

 

voorzitter

J. Tempel

(Joop)

jooptempel@hetnet.nl

 

penningmeester

F. Rodenburg

(Flip)

fliprodenburg@gmail.com

 

secretaris

 

J.W. Wieringa

(Jaap)

A vd Zielstraat 3, Zandeweer

(geen mailadres)

lid