Actueel

Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2020

Alle huurders van De Delthe worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging De Delthe op 10 maart 2020. Deze vergadering zal plaatsvinden in het Dorpshuis te Usquert (Schoolstraat 3). De vergadering begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Alle aanwezigen bij deze vergadering dingen mee met een verloting! Daarmee wordt kans gemaakt op mooie prijzen (Jumbo en Hamminga hebben dit financieel mogelijk gemaakt).

De agenda voor deze ALV:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Agenda, aanvullingen/wijzigingen

5. Verslag vorige vergadering d.d. 4 juni 2019

6. Algemeen Jaarverslag en FInancieel Jaarverslag 2019

7. Jaarplan en Begroting 2020

8. Kascontrole commissie

9. Pauze

10 Directeur De Delthe over actualiteiten

11 Van het bestuur: o.a. huurdersavonden in 4 plaatsen

12 Rondvraag

13 Verloting

14 Sluiting