Bestuur en Raad van Toezicht

Tijdens een strategiedag op 15 juni 2017 hebben het bestuur en de raad van toezicht van Woningstichting de Delthe de vraag besproken of de drielagenstructuur (manager-Bestuur-Raad van Toezicht) nog langer maatgevend kon zijn voor de toekomst. Toen is bepaald dat een tweelagenstructuur (directeur-bestuurder - Raad van Toezicht) meer perspectief biedt voor de toekomst. Met deze wijziging van de organisatiestructuur verwacht De Delthe beter in staat te zijn om aan alle eisen te blijven voldoen die de nieuwe Woningwet aan woningcorporaties stelt.

Medio 2017 is een traject in gang gezet met als doel de organisatiewijziging per 1 april 2018 te realiseren.  Concreet houdt de organisatiewijziging in dat - na het vertrek van de manager per 1 januari 2018 – ook het vrijwilligersbestuur per 1 april 2018 is teruggetreden. Daarvoor in de plaats behartigt per die datum een directeur-bestuurder - de heer S.J. (Bas) Krajenbrink - fulltime de belangen van De Delthe.

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van onze woningstichting en daarmee formeel eindverantwoordelijk voor het functioneren/besturen van de organisatie.

De Raad van Toezicht is toezichthouder, speelt een belangrijke rol in het adviseren van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht zijn in de statuten van Woningstichting de Delthe beschreven. 

De Raad van Toezicht vergadert 6 keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met Woningstichting de Delthe.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 Naam

Functie

m/v

Lid per

Aftredend

 

Hoofdfunctie

                   

Nevenfuncties

 M.A. Becherer

Voorzitter

m

12-01-2016

 

 

12-01-2024

 

 

zelfstandig (interim) manager en adviseur

Lid RvT Zorgcoöperatie Dichtbij, Groningen

Vz Onderlinge Paardenverzek Borger e.o. U.A.

Vz st.Noordelijke Int. Concours Hippique Assen

Vz Beleggingsclub Gasbel (tevens mede-oprichter)

Lid van het bestuur van "Stichting Erven A. de Jager"

Lid RvT van de Stichting OPOS

 H.E. Delicaat

Lid namens de huurders

m

10-01-2017

10-01-2021

(herbenoembaar)

voormalig notaris gemeente Aa & Hunze,

eenmanszaak H.Delicaat juridisch advies

Lid van het bestuur van St. Dinckgreve

Penningmeester Juridisch Gezelschap voor Drenthe

Lid van het bestuur van Coöperatie De Graanrepubliek 2.0 U.A.

Lid van het bestuur van Stichting Theater Producties Station Noord

 C.B. Mulder

Lid m 10-03-2020 10-03-2021

 

Directeur CMMC BV

 

Voorzitter RvT St. Huisvesting Vredewold te Leek 

Voorzitter RvT Stichting OPOS 

Voorzitter RvC WoonFriesland

Commissaris/adviseur Bijlsma-Hercules BV

Voorzitter RvC Zevenwouden Verzekeringen U.A.

Commissaris RvC ELEQ BV

Ambtelijk secretaris Raad van Toezicht: F.L. Sintenie-de Haan