Bestuur en Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van onze woningstichting en daarmee formeel eindverantwoordelijk voor het functioneren/besturen van de organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en wordt daarbij ondersteund door de werkorganisatie. Sinds 1 juni 2020 is de heer Rinze Kramer interim directeur bestuurder bij De Delthe. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is toezichthouder, speelt een belangrijke rol in het adviseren van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht zijn in de statuten van Woningstichting de Delthe beschreven. 

De Raad van Toezicht vergadert 6 keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met Woningstichting de Delthe.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 Naam

Functie

m/v

Lid per

Aftredend

 

Hoofdfunctie

                   

Nevenfuncties

 M.A. Becherer

Voorzitter

m

12-01-2016

 

 

12-01-2024

 

 

zelfstandig (interim) manager en adviseur

Lid RvT Zorgcoöperatie Dichtbij, Groningen

Vz Onderlinge Paardenverzek Borger e.o. U.A.

Vz st.Noordelijke Int. Concours Hippique Assen

Vz Beleggingsclub Gasbel (tevens mede-oprichter)

Lid van het bestuur van "Stichting Erven A. de Jager"

 H.E. Delicaat

Lid namens de huurders

m

10-01-2017

10-01-2025

 

voormalig notaris gemeente Aa & Hunze,

eenmanszaak H.Delicaat juridisch advies

Lid van het bestuur van St. Dinckgrevefonds

Penningmeester Juridisch Gezelschap voor Drenthe

Lid van het bestuur van Coöperatie De Graanrepubliek 2.0 U.A.

Lid van het bestuur van Stichting Theater Producties Station Noord

 C.B. Mulder

Lid m 15-03-2020 22-04-2022

 

Directeur CMMC BV

 

Voorzitter RvT St. Huisvesting Vredewold te Leek 

Voorzitter RvC WoonFriesland

Commissaris/adviseur Bijlsma-Hercules BV

Voorzitter RvC Zevenwouden Verzekeringen U.A.

Commissaris RvC ELEQ BV

Ambtelijk secretaris Raad van Toezicht: F.L. Sintenie-de Haan