Terug naar het overzicht

Herbenoeming W.H. Huizenga als lid Bestuur

12 mei 2017

 

In de vergadering van 18 april 2017 heeft de Raad van Toezicht besloten de heer W.H. Huizenga te herbenoemen tot lid van het Bestuur van Woningstichting de Delthe. De benoeming geldt voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018. In deze periode willen Bestuur en Raad van Toezicht een standpunt bepalen over de vraag of de huidige organisatie inrichting nog passend is voor alle eisen zoals in de nieuwe Woningwet (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-231.html) opgenomen. De heer Huizenga vervult de rol van penningmeester en is tevens vice voorzitter.

Dit besluit is genomen nadat kennis was genomen van de brief van 31 maart 2017 van de Autoriteit woningcorporaties met een positieve zienswijze op de voorgenomen herbenoeming van de heer W.H. Huizenga op de functie van bestuurder bij Woningstichting De Delthe. Deze zienswijze geldt voor een herbenoemingsperiode van een jaar, eindigend op 31 maart 2018.

 

Usquert, april 2017

M. Becherer, voorzitter Raad van Toezicht